ಮಾಹಿತಿ

1. ಬಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್ ಬಸ್‍ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು 02-10-2018 ರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 2. ಎಚ್‌ಡಿಬಿಆರ್‌ಟಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 02-02-2020 ರಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ರವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. 3. ಇ-ಪರ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು 10% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. 4. ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ  28-10-2021 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11:00 ರವರೆಗೆ ಬಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್  ಬಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ*